Miljö

Stema’s policy för kvalité, yttre och inre miljö!

Vi jobbar ständigt mot vår policy och sätter kunden i centrum. Det är viktigt för oss att utveckla en relation som passar våra kunder bra.

Certifierade för en bättre miljö!

Tryckeribranschen har alltid haft en stämpel på sig att vara en miljöbov med utsläpp av farliga kemikalier och tryckerispill som inte miljön kan hantera. Idag ser det inte riktigt ut så. Allt färre kemikalier används, färgerna blir mer och mer miljövänliga, hanteringen av miljöfarliga ämnen är bättre och kraven är högre på företagen.

Stema jobbar ständigt för en bättre miljö. Vi är stolta att vara certifierade med ISO 14001 som visar på att vi tar miljöpåverkan på stort allvar. Med över 30 år i branschen och vårt långa miljöarbete kan vi säga att vi är ett av de grönaste tryckerierna i Sverige.

 

2015 certifierade vi oss med ISO 9001. Certifikatet visar att vi arbetar i ett affärssystem som håller hög kvalité och ställer krav på vår produktion. Kundens önskemål ska i största mån vara vägledande under produktionen.

Miljömål

Vi har alltid ett antal miljömål som rullar i verksamheten. Därför blir vi hela tiden lite bättre för varje år som går. Ett bra exempel på detta är vår avfallshantering.

Vår höga grad av sortering av avfallet i olika områden bidrar till en ökad återvinning och återanvändning av restprodukter.

Vår elhandel är baserad på sol-, vind- och vattenkraft och biobränsla märkt med Bra Miljöval enligt Naturskyddsföreningen.

Elhandel märkt med Bra Miljöval 100%

Vinnare av Borås RE:WARD

Motiveringen löd:

I en historiskt sett miljömässigt smutsig bransch har vinnande företag tagit stora initiativ till att minska sin miljöpåverkan och på det sättet bidragit till Kretsloppsstaden Borås.

Man har på ett föredömligt sätt noggrant vägt in miljöaspekterna i alla beslut och aktivt försökt påverka sin omgivning att göra samma sak.

Exempelvis har företaget minskat förbrukningen av organiska lösningsmedel med drygt 80 procent och genom energieffektivisering minskat energianvändningen med drygt 30 procent. Bra gjort!

Vinnaren av Borås RE:WARD 2012 i klassen Företag är: 

Stema Specialtryck AB!

Kontakt

033-23 74 70 - Borås
0321-125 11 - Ulricehamn
Email: kontakt@stema.nu

 

Postadress

Stema Specialtryck AB
Box 969
501 10 Borås

Våra kontor

Företagsgatan 42
504 64 Borås
Häggelundsvägen 15
523 38 Ulricehamn

Öppettider

Måndag - Torsdag: 08:00 - 17:00
Fredag: 08:00 - 15:00
Lunch: 12:15 - 13:00