GDPR

Vi samlar in följande data
Vi lagrar personuppgifter för att kunna sköta offerter, order, nyhetsbrev med mera för den löpande affärsverksamheten. Vi samlar in personuppgifer som du frivilligt tillhandahåller oss, till exempel när du gör förfrågningar och lägger order samt väljer att prenumerera på nyhetsbrev eller kommunicerar med oss via e-post och andra kanaler där du registrerat dig. Uppgifterna vi lagrar inkluderar ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, jobbtitel och annat som du vill att vi lagrar för att samarbetet ska fungera på bästa sätt. I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor såsom sökningar via sökmotorer och ditt företags webbplats.

Så används data vi insamlar och lagrar
Vi använder personuppgifterna för att:
Skicka dig nyhetsbrev och information om offerter och order.
Behålla historik om personer som haft kontakt med oss.
Vi använder sessionscookies i vår e-handel så att den ska fungera.
Vi säljer inte, hyr ut, distrubuerar eller på annat sätt gör datan tillgänglig för tredje part.

Skäl för användning av dina personuppgifter
När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som en företagets kontaktperson. Vi följer gällande lag och rättsliga rättigheter och friheter i våra affärskontakter.

Hur vi delar informationen vi samlar in
Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan behöva dela vissa personuppgifter med våra leverantörer till exempel vid vissa transporter.

Lagring
Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål och så länge du fortsätter handla av oss. Om du avregistrerar dig upphör vi databehandlingen och tar bort dina personuppgifter från vårt kundregister. Bokföringsmaterial kastas efter sju år enligt gällande lag.

Säkerhet
Vi använder säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan alltid begära ett utdrag. Du kan alltid rätta felaktiga personuppgifter eller radera dina personuppgifter.

Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

Kontakt

033-23 74 70 - Borås
0321-125 11 - Ulricehamn
Email: kontakt@stema.nu

 

Postadress

Stema Specialtryck AB
Box 969
501 10 Borås

Våra kontor

Företagsgatan 42
504 64 Borås
Häggelundsvägen 15
523 38 Ulricehamn

Öppettider

Måndag - Torsdag: 08:00 - 17:00
Fredag: 08:00 - 15:00
Lunch: 12:15 - 13:00