Om Stema

Vi har överträffat våra kunders förväntningar sedan 1984

Bra lokaler och moderna maskiner är den självklara grunden till ett bra slutresultat.

Men det är långt ifrån allt.

Människorna bakom är utan tvekan den viktigaste länken i en produktionskedja där mycket handlar om speciallösningar i relativt små upplagor med mycket höga kvalitetskrav som formas efter ett individuellt behov. Något som är mycket tydligt för Stema.

Tack vare att produktionen är så varierad med stansar, vikningar, olika material, färgkvaliteter och montering, byggs successivt en bred kunskapsbank upp. Det finns alltid någon som kan hjälpa dig att hitta den bästa lösningen på dina allra vildaste idéer.

Det mesta som går att göra inom områdena screentryck, dekor, skyltar och storformats-utskrifter har vi redan gjort. Och om det inte skulle vara fallet, ser vi fram emot utmaningen att göra det.

Stema nu och då – En framgångssaga!

Vi förstår. Du är förmodligen mer intresserad av hur vi arbetar idag, än en historisk tillbakablick.

Men hur vi än försöker, är det svårt att ge en bild av Stema, utan att blicka i backspegeln.

1983 kläckte Mats och Stefan idén till ett mycket spännande familjespel. Tyvärr var mottagandet inte lika entusiastiskt och efter något år lades tillverkningen ned.
Äventyret var emellertid mycket lärorikt och genom kontakter med tryckerier och reproföretag öppnades dörren till den grafiska branschen.

Utan alltför stor erfarenhet, men med desto större entusiasm köptes två maskiner som nästan dygnet runt tryckte allt från pennor till dekaler. Och det var egentligen här som det moderna Stema föddes.

Ambitionen har alltid varit att med alla tillgängliga medel sträva efter högsta möjliga kvalitet och hålla såväl leveranstider som kostnadsramar.

Något som genom åren gjort att kunderna blivit fler, maskinparken större och att personalstyrkan vuxit till ca 70 heltidsanställda.

Det senaste stora steget är ihopflyttningen av Stema och Responstryck i den nya, toppmoderna anläggningen på 7000 m2 utmed motorvägen på Viareds Industriområde, strax väster om Borås. Här ryms bl a tre screenlinjer, en LED-UV offsetpress, Xerox iGen5 för digitalt tryck med eller utan variabler samt den senaste generationens storformatsskrivare för både plantryck och rulle samt all tänkbar utrustning för efterbehandling.

Det vill säga, både kapacitet och resurser att skapa individuella och intressanta lösningar så som t ex postala DR-utskick, kampanjer i butik, utställning på mässor, dekaler och skyltar i alla dess former.

Stemas tidslinje, kort och gott vad som har hänt

Stema grundades
stema_1

Flera personer från screeentryckeriet Dekoratören anställs

Första helautomatiska Screenpressen installeras

Stema förvärvar Götes Screentryck i Ulricehamn

stema_2

Stema köper egen fastighet på Druvefors

Certifiering enligt ISO 14001 (miljö)

stema_3

Första digitala plantrycksbordet på plats

Förvärv av Dekaltext, nu kommer Stema in på skylt och fordonsdekor

Toppmodern utrustning för schablontillverkning och ett nytt stort skärbord för all typ av efterbearbetning

Sammanslagning med Skylt text & design, nu blir vi kompletta på skylt och dekor


Ny profil lanseras

Stema förvärvar Stansmakar’n

Dursten Rho P10 på plats

Stema förvärvar Gson i Ulricehamn.

stema_5

Certifikat ISO 9001 (kvalité)

Ny Océ på plats

Ny skärmaskin

Stema och Responstryck går samman till ett bolag och flyttar in i gemensamma lokaler på Företagsgatan 42 i Viareds industriområde i Borås.

Först i Sverige med att
installera en RMGT (Ryobi Mitsubishi Graphic Technology) offsetpress
med LED-UV.

Kvalité är något vi tar på största allvar!

Kundrelation
Produktion
Leverans
Kundnöjdhet

Hos Stema är kundens behov centralt. Då ingen beställning är den andra lik så styrs hela produktionen av kundens önskemål. Eftersom vi anser oss vara ett kvalitetsinriktat företag har det varit ett naturligt steg för oss att börja utarbeta ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001-modellen.

Vårt kvalitetsarbete handlar dock inte enbart om att följa upp avvikelser och dokumentera rutiner. Redan innan vi började arbeta med ISO 9001 så betraktade vi oss som ett kvalitets-orienterat företag. Detta för att vi alltid ligger långt fram i teknikutvecklingen, men främst tack vare vår kunniga och engagerade personal.

Kvalité är något som givetvis ser bra ut på pappret, men det är nog så viktigt att ha en fungerande kundrelation och inställning till service. Vi är väldigt flexibla när en kund vill något speciellt. Vi lovar att vi ska göra allt som står i vår makt för att förverkliga era idéer och lösa era problem.

Kontakt

033-23 74 70 - Borås
0321-125 11 - Ulricehamn
Email: kontakt@stema.nu

 

Postadress

Stema Specialtryck AB
Box 969
501 10 Borås

Våra kontor

Företagsgatan 42
504 64 Borås
Häggelundsvägen 15
523 38 Ulricehamn

Öppettider

Måndag - Torsdag: 08:00 - 17:00
Fredag: 08:00 - 15:00
Lunch: 12:15 - 13:00