Nu söker vi en screentryckare. Se vår Instagram för mer information.

Historia

Historia

Vi har överträffat våra kunders förväntningar sedan 1984. Bra lokaler och moderna maskiner är den självklara grunden till ett bra slutresultat. Men det är långt ifrån allt!

Människorna bakom är utan tvekan den viktigaste länken i en produktionskedja där mycket handlar om speciallösningar i relativt små upplagor med mycket höga kvalitetskrav som formas efter ett individuellt behov. Något som är mycket tydligt för Stema Specialtryck.

Tack vare att produktionen är så varierad med stansar, vikningar, olika material, färgkvaliteter och montering, byggs successivt en bred kunskapsbank upp. Det finns alltid någon som kan hjälpa dig att hitta den bästa lösningen på dina allra vildaste idéer.

Det mesta som går att göra inom områdena trycksaker, dekaler, dekor, skyltar, expo och tjänster har vi redan gjort. Och om det inte skulle vara fallet, ser vi fram emot utmaningen att göra det.

Dåtid.

Vi förstår. Du är förmodligen mer intresserad av hur vi arbetar idag, än en historisk tillbakablick. Men hur vi än försöker, är det svårt att ge en bild av Stema, utan att blicka i backspegeln. 1983 kläckte Mats och Stefan idén till ett mycket spännande familjespel. Tyvärr var mottagandet inte lika entusiastiskt och efter något år lades tillverkningen ned.
Äventyret var emellertid mycket lärorikt och genom kontakter med tryckerier och reproföretag öppnades dörren till den grafiska branschen. Utan alltför stor erfarenhet, men med desto större entusiasm köptes två maskiner som nästan dygnet runt tryckte allt från pennor till dekaler. Och det var egentligen här som det moderna Stema föddes.

Nutid.

Ambitionen är och har alltid varit att med alla tillgängliga medel sträva efter högsta möjliga kvalitet och hålla såväl leveranstider som kostnadsramar. Något som genom åren gjort att kunderna blivit fler, maskinparken större och att personalstyrkan vuxit till ca 75 heltidsanställda.

Det senaste stora steget är sammanslagningen av Stema och Responstryck i den nya, toppmoderna anläggningen på 7000 m2 utmed motorvägen på Viareds Industriområde, strax väster om Borås. Utöver kompetent personal så ryms bland annat tre Screenlinjer, en LED-UV offsetpress, två Xerox iGen5 för digitalt tryck med eller utan variabler samt den senaste generationens storformatsskrivare för både plantryck och rulle samt all tänkbar utrustning för efterbehandling. Det vill säga, både kapacitet och resurser att skapa individuella och intressanta lösningar så som till exempel postala DR-utskick, kampanjer i butik, utställning på mässor, dekaler och skyltar i alla dess former.

Minnen