Nu söker vi en screentryckare. Se vår Instagram för mer information.

Verksamhet

Verksamhet

 • Vår affärsidé är att förse våra kunder med trycksaker, dekor, skylt, displayer och tjänster i hög kvalité till konkurrenskraftiga priser och med minsta möjliga miljöpåverkan.
 • Vi är ett av Sveriges mest kompletta grafiska företag i det segment vi verkar.
 • Merparten av produktion och logistik sker i vår 7 000 kvadratmeter stora fastighet i Viared (Borås). Detta med hjälp av kompetent personal och vår kompletta moderna maskinpark.
 • Stema Specialtryck AB grundades år 1984, vi har därmed 40 års erfarenhet i grafiska branschen.
 • Genom certifierad grafisk produktion (CGP) säkerställs samma fina tryckresultat gång på gång. CGP är en internationell ISO-standard för trycksaksproduktion.
 • Stemas omsättning senaste redovisade räkenskapsåret är 131 miljoner med 78 anställda medarbetare.
 • Egenutvecklat affärs- och produktionssystem som används av hela organisationen från offert till leverans. Det ger en bra totalbild över vår planering och produktion.
 • Vi har ett löpande kvalitetsledningsarbete där vi innehar ISO-certifikat både för kvalitét (9001) och miljö (14001). Vi erbjuder även Svanenmärkta trycksaker.

Verksamhetspolicy

Vår vision

 • Kunden ska alltid vara helt nöjd.
 • Alla som arbetar på Stema ska trivas och må bra.
 • Vi ska bedriva vår verksamhet så att vi inte lämnar några bestående spår i miljön.
 • Vi har en nollvision på antal omkörningar och kundreklamationer.
 •  

Hur vi når vår vision

 • Vi ska inte slå oss till ro med vad vi hittills har uppnått. Vi ska arbeta med ständiga förbättringar av kvalitet, miljöprestanda och energieffektivitet enligt våra fastställda mål.
 • Vi ska noga granska och utvärdera våra processer, produkter och ständigt arbeta för att förebygga olyckor och föroreningar.
 • Kunden ska stå i centrum, och kundens önskemål ska noga kartläggas, noteras och efterlevas.
 • Vi ser gällande lagar som en lägsta nivå i vårt arbete.
 • Samarbetet med våra leverantörer är viktigt. De ska veta vad vi står för och vad vi som kund har för önskemål.
 • Vi ska tillämpa utbytesprincipen på alla delar av verksamheten. Sämre alternativ ska bytas ut så snart det finns ekonomiskt försvarbara alternativ på marknaden.
 • Personalen är vår viktigaste resurs. De ska känna att de får sina åsikter hörda och att de aktivt kan vara med och påverka sin arbetssituation.
 • En öppen och ärlig kommunikation och information ska vara genomgående i alla våra relationer.
 • Se digitalisering som en viktig del i organisationen. Att utveckla och dra fördel av de förutsättningar som finns i form av affärssystem, webbsystem och diverse filflöden.
 •  

Genom att vi dagligen jobbar i vårt ledningssystem med rutiner, förbättringsförslag, mål och handlingsplaner som ser till att policyn efterföljs.